Informator ucznia

Rok szkolny 2019/2020

Regulamin wycieczek

Informacje o programie Śląskie. Inwestujemy w talenty można znaleźć w oficjalnej prezentacji.

Informacje o stypendiach PRYMUS są dostępne pod linkiem: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx.

Informacje o stypendiach szkolnych można znaleźć pod adresem mickiewicz.katowice.pl/stypendium