Informator rodzica

Zebrania rodziców i konsultacje w roku szkolnym 2017/18

  • 14 września 2017r.–  17.00 - zebrania klasowe
  • 23 listopada 2017r. – 17.00 – wywiadówki
  • 18 stycznia 2018r. – 17.00 – zebrania klasowe
  • 26 kwietnia 2018r – 17.00 – klasy I i II – wywiadówki, klasy III spotkanie z dyrektorem w auli (procedury maturalne)
  • 24 maja 2018r – 16.30 – 18.00 – konsultacje

Ubezpieczenie uczniów

Przydatne informacje

Regulamin wycieczek do pobrania

Informacje o stypendiach PRYMUS są dostępne pod linkiem: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx.

Informacje o stypendiach szkolnych można znaleźć pod adresem mickiewicz.katowice.pl/?q=stypendium

RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Od 01 lipca 2015 wpłaty za duplikat LEGITYMACJI SZKOLNEJ należy dokonać na rachunek:
PKO BP nr 35 1020 2313 0000 3102 0515 6023

RACHUNEK RADY RODZICÓW
PKO BP II O/K-ce 71 1020 2313 0000 3402 0019 7558