Informator Ucznia    

Rok szkolny 2017/18

 

  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
    Wykaz dni wolnych w roku szkolnym 2017/18 zostanie podany w późniejszym terminie.
  • Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/18

Informacje o stypendiach PRYMUS są dostępne pod linkiem: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx.