Kadra    


Dyrektor - dr Ewa Chorąży

Wicedyrektor - mgr Katarzyna Piotrowska

Wicedyrektor, koordynator programu IB - mgr Beata Zygadlewicz-Kocus

 

Nauczyciele (wg przedmiotów) w roku szkolnym 2016/17


Biologia

 • mgr Danuta Czupryńska (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • dr Monika Gorczyca (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Joanna Koloch (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • dr Monika Czarnecka (nauczyciel kontraktowy)


Chemia

 • mgr Monika Gałkiewicz (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • dr Monika Czarnecka (nauczyciel kontraktowy)
 • mgr Grażyna Żak (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • dr Agata Blacha-Grzechnik (nauczyciel stażysta)


Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Sebastian Breguła (nauczyciel dyplomowany)


Etyka

 • dr Justyna Chojnacka (nauczyciel stażysta)


Fizyka

 • mgr Mariusz Turek (nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny)


Geografia

 • mgr Danuta Bruździńska (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Olga Bytniewska (nauczyciel dyplomowany, egzaminator  maturalny)
 • mgr Zofia Dembowska (nauczyciel kontraktowy)


Historia

 • dr Ewa Chorąży (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Łukasz Durczyński (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Alina Miszczyk (nauczyciel dyplomowany)
 • mgr Magdalena Wieczorek(nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Aleksandra Molenda (nauczyciel mianowany)

 

Informatyka

 • mgr Przemysław Durczyński (nauczyciel dyplomowany)
 • dr Przemysław Raczyński (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny, egzaminator przedmiotów zawodowych - Technik Informatyk)


Język angielski

 • mgr Mark Fordham (nauczyciel mianowany)

 • mgr Izabela Kuźnicka (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Małgorzata Osiejuk (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Dagmara Nowak (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Agnieszka Nowak-Gomułka (nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny)

 • mgr Katarzyna Piotrowska (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Beata Zygadlewicz-Kocus (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Betina Lisoń-Golec (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)


Język francuski

 • mgr Małgorzata Galińska (nauczyciel mianowany)


Język hiszpański

 • mgr Alina Tobolska (nauczyciel mianowany)
 • mgr Natalia Wójcik (nauczyciel stażysta)
 • mgr Ewa Kwaśnik-Koprowska (nauczyciel stażysta)


Język niemiecki

 • mgr Urszula Michalska (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Agnieszka Niewczas (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)


Język polski

 • mgr Ewa Bieganowska-Lipman (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Agnieszka Górska (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Magdalena Hegenbarth (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • dr Mariusz Pleszak (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)


Język włoski

 • mgr Anna Winiewicz (nauczyciel kontraktowy, egzaminator maturalny)


Matematyka

 • mgr Barbara Czuczeło (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Andrzej Mazur (nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Danuta Mierzejewska-Szczerek (nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Mariola Plewnia (nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny)

 • mgr Bożena Spyra (nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny)


Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Olga Bytniewska (nauczyciel dyplomowany)


Przygotowanie do życia w rodzinie

 • mgr Sabina Dziarmaga (nauczyciel dyplomowany)


Religia

 • Ks. mgr Jacek Staniec (nauczyciel kontraktowy)
 • Ks. mgr Sebastian Lewandowski (nauczyciel kontraktowy)
 • Ks. mgr Tomasz Mandrysz (nauczyciel mianowany)


Wiedza o kulturze

 • mgr Piotr Leśniewski (nauczyciel mianowany)


Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Łukasz Durczyński (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Magdalena Wieczorek (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)


Wychowanie fizyczne

 • mgr Aleksandra Breguła (nauczyciel mianowany)
 • mgr Sebastian Breguła (nauczyciel dyplomowany)
 • mgr Tomasz Oczadły (nauczyciel dyplomowany)
 • mgr Justyna Szewczyk-Białecka (nauczyciel dyplomowany)
 • mgr Luiza Czakańska-Jaklik (nauczyciel kontraktowy)


Business

 • mgr Aleksandra Noczyńska (nauczyciel kontraktowy)


Społeczeństwo a ekosystem

 • dr Agnieszka Tondera-Sala (nauczyciel mianowany)


Biblioteka

 • mgr Ewa Bieganowska-Lipman (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Agnieszka Górska (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)
 • mgr Joanna Solik (nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny)


Pedagog

 • mgr Sabina Dziarmaga (nauczyciel dyplomowany)