Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja

paź
27
paź/27 23:59

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja w ramach Osi Priorytetowej XI, Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020, do którego nabór kończy się dnia 27 października.

Data: 
piątek, Październik 27, 2017 - 23:59

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja w ramach Osi Priorytetowej XI, Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020, do którego nabór kończy się dnia 27 października br.

Projekt ten ma na celu wsparcie stypendialne w wysokości 500 zł miesięcznie w roku szkolnym 2017/2018 dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Szczegółowe zasady oraz kryteria przyznawania wsparcia zamieszczono w oficjalnej prezentacji projektu.