Jubieuszowa 50. inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego

Dyrekcja oraz uczniowie naszego Liceum uczestniczyli 9 października 2017 w 50. inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego.

Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Podczas uroczystości odbyło się przemówienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Wykład inauguracyjny „Leki amorficzne – nadzieja współczesnej farmacji” wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Paluch.

50. inauguracja roku akademickiego rozpoczęła obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego, które zostały objęte honorowym patronatem: ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina, marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi, prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy, prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali, prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury.