II Forum Samorządów Szkolnych

12 października Samorząd Uczniowski naszej szkoły wziął udział w II Forum Samorządów Szkolnych, które odbyło się w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.

Uczniowie reprezentujący katowickie szkoły ponadgimnazjalne omawiali m. in. przedsięwzięcia organizowane na terenie szkoły i w środowisku lokalnym oraz dyskutowali na temat współpracy z organizacjami pożytku publicznego i Miastem Katowice.