Medale Komisji Edukacji Narodowej

17 października 2017 r.  Wicewojewoda Mariusz Trepka i Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer nagrodzili Medalami Komisji Edukacji Narodowej nauczycieli  za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w  zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W gronie wyróżnionych znalazły się nauczycielki naszej szkoły: prof. Danuta Mierzejewska - Szczerek i  prof. Agnieszka Górska. W poprzednich latach medalami KEN zostały uhonorowane prof. Olga Bytniewska oraz prof. Ewa Bieganowska - Lipman