Nagrody Przezydenta Miasta dla naszych nauczycieli

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Pan Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa docenił w tym roku szkolnym wysiłek naszych nauczycieli i przyznał pani prof. Ewie Biegnowskiej-Lipman i pani prof. Bożenie Spyrze nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy. Uroczystość otrzymania nagrody z rąk Pana Prezydenta miała miejsce w Pałacyku Goldsteinów ( Pałac Ślubów) w Katowicach.