Umowa o współpracy z Akademią Ignatianum

W dniu 9.11.2017 Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Katowicach, pani Katarzyna Piotrowska podpisała umowę o współpracy z Dziekanem Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie ks. dr Wacławem Królikowskim SJ