wykłady z matematyki w Wyższej Szkole Technicznej

23 listopada w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Techniczna uczniowie klas IIIc i IIIe brali udział w wykładach z matematyki. Zajęcia dotyczyły analizy matematycznej i  były  wprowadzeniem do rachunku całkowego. Następne wykłady odbędą się w styczniu, przed feriami, na temat: „ Geometria wykreślna; przekroje brył’.