I Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny w Nowym Jorku

„Światowi liderzy nie mogą ignorować działań młodych ludzi , ich wybuchu złości i strachu”. W Nowym Jorku w siedzibie ONZ odbył się I Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny. Jednym z delegatów zaproszonych przez ONZ była uczennica naszej szkoły Katarzyna Lelonek - kl. 2A(IB). W I Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym wzięło udział ok. 500 osób z całego świata, w tym 5 osób z Polski. Podczas pobytu spotkaliśmy naszą absolwentkę Katarzynę Smętek- prowadzącą panele dyskusyjne towarzyszące obradom Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego. Dziękujemy Radzie Rodziców za możliwość uczestniczenia naszej uczennicy w tak wyjątkowym wydarzeniu.