Warsztaty w Teatrze Śląskim

Dziesięcioosobowa grupa uczniów klas pierwszych naszego Liceum wraz z podobną grupą młodzieży z X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach wzięła udział w pierwszym z cyklu czterech warsztatów składających się na projekt "Fajne/niefajne, czyli więcej słów na opisanie świata". Zajęcia poprowadziły autorki całego przedsięwzięcia - Katarzyna Czapla-Durska i Aleksandra Czapla-Oslislo. Odbywały się one na scenie Teatru Śląskiego w Malarni, a poświęcone były tematowi kiszu oraz designu. Organizatorkom serdecznie dziękujemy za zaproszenie i już cieszymy się na następne spotkanie, które stanie się faktem w najbliższy piątek