etap okręgowy Olimpiady Statystycznej

Do etapu okręgowego Olimpiady Statystycznej zakwalifikowani zostali: Aleksandra Pawlik 1A, Paweł Kowol 1C, Jacek Śliwiński 3D. Gratulacje!