ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LICEUM w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z Covid 19

ZARZĄDZENIE (kilk) w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19