Olimpiada Historyczna

Adam Lelek z klasy IA został decyzją Komitetu Olimpiady PTH zakwalifikowany do etapu centralnego olimpiady tym samym jest już finalistą. Serdeczne

gratulacje i  powodzenia w finale w rywalizacji o tytuł laureata!