System zapobiegania przemocy w szkole

Wdrażanie systemu RESQL w nszej szkole. Jest to system zapobiegania przemocy w szkole. 14 kwietnia dr Małgorzata Wójcik opowiedziała o tym, jak działa system RESQL uczniom i uczennicom.