Sukces - Olimpiada Teologii Katolickiej

Jakub Kotula, uzyskał tytuł laureata XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Tym samym otrzymał indeks na kilkanaście uczelni w całym kraju! Kuba, gratulujemy!