O szkole    

Poniżej można pobrać prezentację III LO w Katowicach.

O szkole - czyli - o nas: 

  • jesteśmy najstarszą szkołą średnią w Katowicach - istniejemy od 1871 roku
  • należymy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Szkół Twórczych
  • dbamy o wszechstronny rozwój ucznia, zwracamy uwagę na rozwój jego zainteresowań, praktycznie w każdym kierunku
  • prowadzimy wymiany zagraniczne z wieloma szkołami w Europie
  • realizujemy programy autorskie, bierzemy udział w wielu inicjatywach naukowych, kulturalnych i sportowych
  • wśród naszych absolwentów jest wiele znanych osobistości
  • współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i innymi placówkami naukowymi regionu
  • w 2010r., w rankingu "Perspektyw", szkoła uplasowała się w pierwszej 50 szkół średnich w Polsce i na pierwszym miejscu w Katowicach (wysokie wyniki egzaminów maturalnych, b. dobra opinia wyższych uczelni o poziomie reprezentowanym przez absolwentów, laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych)
  • przy szkole działa od ponad 20 lat Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół "Mickiewicza""
  • "Mickiewicz" od lat należy do czołówki sportowej katowickich szkół.

Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzimy koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, oprócz tego działają (w zależności od zainteresowań młodzieży): zespoły teatralne, koła plastyczne i (planujemy!) muzyczne i fotograficzne. Dla uczniów zainteresowanych sportem istnieje możliwość udziału w treningach wielu sekcji sportowych.

Dla chętnych i zdolnych

Przygotowujemy do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Nasi uczniowie prawie zawsze zajmują czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim, mamy też wielu finalistów i laureatów. Praca z uzdolnionymi uczniami to praca indywidualna, nie tylko w ramach planowych zajęć.

Języki obce

Oferujemy kształcenie umiejętności posługiwania się następującymi językami: angielskim, niemieckim, , francuskim, hiszpańskim, a także w ramach koła przedmiotowego - językiem łacińskim.

Mickiewicz: dawniej i dziś

Uliczny gwar i tłum zagonionych, zamyślonych ludzi jest już za Tobą, zapanował spokój, cisza. Właśnie przekroczyłeś próg III-go Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, właśnie wstąpiłeś do Mickiewicza. To niezwykłe miejsce, gdy zamkniesz oczy możesz się zdziwić... to historia upomina się o swoje... Zamknij oczy...

Państwowe Gimnazjum powstało na zrębach niemieckiej szkoły średniej, otwartej 9 października 1871r. Do czasu I wojny światowej była to jedyna szkoła średnia w Katowicach. W latach 1898-1900 na rogu ulic Mickiewicza i Słowackiego stanął neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika, w którym do dziś uczą się młodzi ludzie. W 1922 r. część Górnego Śląska w wyniku plebiscytu i powstań przeszła w ręce Polaków. Bez wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i bez jakichkolwiek pomocy naukowych decyzją z 26 lipca 1922 na bazie pruskiego gimnazjum powstało Państwowe Męskie Zreformowane Gimnazjum Klasyczne. Naukę rozpoczęto 14 września 1922r. Początki były trudne... Od roku 1933/34 szkoła otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Katowicach. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły. Niektórzy nauczyciele organizowali tajne nauczanie, inni wzięli udział w kampanii wrześniowej. 17 lutego 1945 r. szkoła wznawia swą działalność dzięki ofiarności pierwszych dyrektorów: dr Zdzisława Obrzuda i mgr Franciszka Dłużniewskiego oraz nauczycieli. 8 kwietnia 1945 powstał Komitet Rodzicielski. W roku 1948/49 szkoła zostaje przekształcona w Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Katowicach. Rok szkolny 1949/50 wprowadził w męskiej do tej pory szkole koedukację, która na stałe przyjęła się od 1955r. Feminizacja obejmuje nie tylko uczniów, lecz również i kadrę nauczycielską.

W 1967 roku ddzielono szkołę podstawową od szkoły średniej i od tego momentu została wprowadzona nazwa III Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza (oficjalnie szkoła przyjęła imię Mickiewicza 13 maja 1959 r.)., która funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

Budynek "Mickiewicza" jest nie tylko wspaniałą wizytówką samej szkoły, ale jest również ozdobą Katowic. Ogromny wkład w odrestaurowanie budynku włożyła dyr. Teresa Baranowska. Chlubą naszej szkoły jest oczywiście przepiękna aula z witrażami i malowidłem na suficie o powierzchni ok. 30 m2 przedstawiającym triumf wiedzy. Zachwyt budzą również efektowna klatka schodowa i niezwykłe korytarze.

Ale to jeszcze nie wszystko. Młodzież Mickiewicza to młodzież aktywna, twórcza. Przez lata istnienia szkoły istniały różne kółka i organizacje, m.in. kółko filozoficzne i kółko miłośników języka polskiego, które w latach 1927-1933 wydawało czasopismo "Nasze Pisemko". W 1922 została założona Męska Drużyna Harcerska im. T.Kościuszki. Sport zawsze cieszył się powodzeniem wśród uczniów Mickiewicza. Głośne są sukcesy sportowe szkoły. SKS "Mickiewicz" specjalizuje się w koszykówce. Szkoła współdziała ze Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych.

Ale Mickiewicz to nie tylko historia, to żywa tradycja, to ambitni, młodzi ludzie, którzy chcą coś w życiu osiągnąć... Otwórz oczy, wejdź dalej, zapraszamy. Powoli wspinasz się po schodach, wspaniałe balustrady, smukłe kolumny, łuki nad głową, na ścianach dyplomy, zdjęcia, puchary, historia nie daje o sobie zapomnieć. Całe to miejsce tworzy niesamowitą, specyficzną atmosferę, która urzeka od pierwszego spotkania. Nagle rozlega się głośny dzwonek i spokojne dotąd korytarze zaczynają zapełniać się szczerym śmiechem, rozmowami. Ta szkoła oprócz wiedzy przekazuje coś więcej... tu nieomal każda lekcja jest zarazem lekcją patriotyzmu. Każdy członek mickiewiczowskiej braci dobrze wie, jak wiele znaczy możność powiedzenia: "Chodzę do Mickiewicza...".

Hymn szkoły:

Użyjmy dziś żywota!
Wszak żyjem tylko raz;
Niechaj ta czara złota
Nie próżno wabi nas.

Hejże do niej wesoło!
Niechaj obiega w koło,
Chwytaj i do dna chyl
Zwiastunkę słodkich chwil!

Cyrkla, wagi i miary
Do martwych użyj brył;
Mierz siły na zamiary,
Nie zamiar podług sił.

Bo gdzie się serca palą,
Cyrklem uniesień duch,
Dobro powszechne skalą,
Jedność większa od dwóch.