Wyjście edukacyjne klasy 2a (IB)    

W poniedziałek 23 maja odbyło się wyjście edukacyjne klasy 2a (IB) do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Młodzież pod okiem nauczycieli: pani prof. Agnieszki Tondery-Sali oraz pani prof. Zofii Dembowskiej miała okazję uczestniczyć w warsztatach glebowych pt. "Życie pod naszymi stopami", w trakcie których zapoznali się z organizmami glebowymi, ich znaczeniem w przyrodzie oraz systematyką. Podczas warsztatów uczniowie przyjrzeli się ściółce leśnej, glebie oraz próchnicy i martwemu drewnu, zebrali organizmy glebowe i przeprowadzili obserwacje mikroskopowe.