Zodiak z wizytą w Planetarium Śląskim    

14 czerwca odbyły się kolejne zajęcia Międzyszkolnego Koła Miłośników Astronomii ZODIAK. Tym razem podsumowaliśmy naszą całoroczną pracę wizytą w Planetarium Śląskim, gdzie wzięliśmy udział w seansie zatytułowanym „Do krańców Wszechświata”.

Mieliśmy także okazję spotkać się z Panem Stefanem Jantą, wicedyrektorem Planetarium Śląskiego. Opowiedział nam on o tajnikach budowy i działania teleskopu, stworzonego od podstaw przez członków chorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Astronomii.

Międzyszkolne Koło Miłośników Astronomii tworzą uczniowie II, III i VIII Liceum w Katowicach, zaś ich opiekunami są nauczyciele fizyki z tych szkół. Podczas odbywających się raz w miesiącu zajęć członkowie koła rozwijają swoje pasje astronomiczne, zaś wieczorami i nocami obserwują i fotografują niebo, łącząc się zdalnie z teleskopami w kilku zakątkach świata.