Zebrania Rodziców    

Uprzejmie przypominamy o zebraniu rodziców wszystkich klas w dniu 12.01.2017 r. o godz. 17:00.