Współpraca z uczelniami wyższymi    

W ubiegłym tygodniu, w ramach kontaktów z różnymi uczelniami,

nasi uczniowie uczestniczyli

 

  • Poza szkołą:

  1. W zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego, prowadzonych przez naszą absolwentkę, dr hab. Dorotę Wrześniok

    (klasy biologiczno-chemiczne).

  1. W spotkaniu informacyjnym na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie mieli możliwość

zapoznania się z działalnością Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych oraz

systemem organizacji praktyk zagranicznych, realizowanych m.in. w ramach programu Erasmus+.

    (klasy ekonomiczne).

  • W szkole:

  1. W warsztatach z podstaw geometrii wykreślnej, prowadzonych  dla  maturzystów

     przez prof. Zygmunta Czarniawskiego z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

  1. W zajęciach rozszerzających z matematyki, które prowadził nasz absolwent Marcin Fryz, finalista Olimpiady Matematycznej,
    student  Uniwersytetu Warszawskiego dla uczniów klas matematycznych.

Uniwersytet1