Pokaz filmu o prof. Teresie Baranowskiej    

Film dokumentalny "Dziewczyna z klepsydry" opowiada historię niezwykłej kobiety. Teresa Baranowska, nauczycielka, polonistka. W "Solidarności" od 1980 roku, członek KPN, współredaktor niezależnego pisma „Wolność”. Internowana w grudniu 1981 roku, po zwolnieniu w lipcu 1982 kolportowała wydawnictwa podziemne, organizowała pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W latach 1991-2006 dyrektor LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Od 2006 na emeryturze. Mieszka w Bieszczadach. Będzie gościem pokazu. Krótką rozmowę z bohaterką przeprowadzi przed filmem Robert Ciupa ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.