Informator Rodzica    

Zebrania rodziców i konsultacje w roku szkolnym 2016/17

15 września 2016

Spotkania organizacyjne z Rodzicami wszystkich klas (zebrania klasowe, klasy trzecie – spotkanie z panią dyrektor w auli), godz. 17.00

17 listopada 2016

Wywiadówka – godz. 17.00

12 stycznia 2017

Spotkania semestralne z Rodzicami uczniów wszystkich klas – godz. 17.00

27 kwietnia 2017

klasy I i II  - wywiadówki, klasa III – spotkanie z dyrektorem w auli ( procedury maturalne ) – godz. 17.00

25 maja 2017

Konsultacje dla Rodziców – w godz. 16.30 – 18.00

 

 

 

Informacje o stypendiach PRYMUS są dostępne pod linkiem: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx.