Regulamin Rady Rodziców i nr konta

Regulamin Rady Rodziców jest dostępny do pobrania w pliku PDF.

nowe konto Rady Rady rodziców:

BOŚ Bank: 52 1540 1128 2112 0004 6468 0001