Wydarzenia

paź 27

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja w ramach Osi Priorytetowej XI, Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020, do którego nabór kończy się dnia 27 października br.

Projekt ten ma na celu wsparcie stypendialne w wysokości 500 zł miesięcznie w roku szkolnym 2017/2018 dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

paź 27

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
Debata przed wyborami do Samorządu Szkolnego odbędzie się 25 października 2017.
Wybory do Samorządu Szkolnego odbędą się 27 października 2017 .
 

wrz 14

ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 14 WRZEŚNIA 2017 (CZWARTEK) O GODZ.17.00

KLASY PIERWSZE - ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH

KLASY DRUGIE I TRZECIE- SPOTKANIE W AULI (RADA RODZICÓW), NASTĘPNIE ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH

wrz 04

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 4 września 2017.

  • Dla klas I o godz. 9:15 w auli szkolnej
  • Dla klas II i III o godz. 9:15 w klasach z wychowawcą, a następnie uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli
wrz 01

Informacje o stypendiach szkolnych można znaleźć pod adresem mickiewicz.katowice.pl/?q=stypendium

sie 31

31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w szkolnej auli odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Serdecznie zapraszamy!

lip 14

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/18 dostępny jest w sekcji informator ucznia.

lip 10

Kandydaci zakwalifikowani do naszego liceum są zobowiązani dostarczyć ORYGINAŁY ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM oraz ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO do dnia 13 lipca 2017 r. w godz. 10:00 - 13:00 do sali nr 12 na parterze.

lip 06

Dziękujemy naszym uczniom za cały rok intensywnej pracy i życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz wielu niezapomnianych przygód.

Do zobaczenia we wrześniu.

lip 05

W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „PRYMUS”

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Strony