Oferta szkoły

 

Szanowni kandydaci do klas pierwszych III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2023/2024

Wiedza, umiejętności, kompetencje, doświadczenie–to wspólny cel każdego nauczyciela i ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.
Dzięki podjętej współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, liceum stało się szkołą uniwersytecką. Nasi uczniowie mają sposobność uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, co sprawia, że nauka staje się efektywniejsza i ciekawsza.
Celem naszego działania jest stworzenie takiej społeczności szkolnej, której życie będzie bogate zarówno w treści poznawcze, jak i wychowawcze; stworzenie zespołów klasowych mobilizujących do pomysłowości i inicjatywy.

Uczniowie Mickiewicza realizują własne projekty społeczne przy wsparciu platformy Zwolnieni z Teorii. Dzięki temu pomagają innym, rozwijają swoje pasje, zdobywają doświadczenie, a także międzynarodowe certyfikaty i nagrody. Nasi uczniowie uczestnicząc w projektach społecznych poznają wiele ciekawych ludzi.
Staramy się, aby uczniowie spotkali się w „Mickiewiczu” z atmosferą wzajemnego zrozumienia, życzliwości i tolerancji, a jednocześnie szczególnego uznania dla jednostek pracowitych i twórczych. Poprzez przyjęty system wymagań–wypracowany, przyjazny, ale stanowczy–pragniemy wpajać uczniom zasady dobrego wychowania, ładu, porządku, odpowiedzialności za siebie i innych.
Chcemy stwarzać jak najlepsze warunki kształcenia i samodoskonalenia.

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza nabór do 5 oddziałów dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej:

 

kl.1 „Pre-IB”

 

klasa z rozszerzonym programem matematyki, języka polskiego, j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego. Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diploma Programme” (34 miejsca)

 

 

kl.1„B1” i „B2

 

 

rozszerzony program biologii i chemii (68 miejsc)

 

 

 

kl.1„C”

 

gr C1

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki (12 miejsc)

 

gr C2

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i informatyka (12 miejsc)

 

gr C3

 

 

rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii (12 miejsc)

 

kl.1 „D”

 

rozszerzony program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego (34 miejsca)

 

 

Wiodącym językiem obcym jest język angielski. Drugi obowiązkowy język obcy uczeń wybiera spośród niżej wymienionych, Zajęcia odbywają się w grupach ponadklasowych, utworzenie grupy zależy od liczby zainteresowanych (minimum 10 uczniów):
▪język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
▪język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
▪język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
▪język włoski (od podstaw)

 

Klasa A- „Pre–IB”

Klasa z elementami nauczania dwujęzycznego, przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej (IB DP)

Liczba miejsc w oddziale: 34

Program International Baccalaureate jest realizowany w III Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza posiada od 2013 roku, kiedy szkoła uzyskała autoryzacje do prowadzenia w szkole programu Matury Międzynarodowej. IB Diploma Programme jest programem nauczania umożliwiającym uczniom przystąpienie do egzaminu maturalnego akceptowanego w większości krajów na całym świecie. Dyplom IB jest honorowany zarówno w kraju i za przez uczelnie zagraniczne i krajowe.

Kurs Diploma Programme jest dwuletnim kursem nauczania przypominającym system uniwersytecki, który przypada na trzecią i czwartą klasę liceum ogólnokształcącego. Aby przygotować uczniów do nauki, znacznie różniącej się od modelu polskiego, szkoła oferuje zainteresowanym kandydatom kształcenie w klasie Pre­-IB. Klasa ta realizuje podstawy programowe dla klasy pierwszej i drugiej liceum ogólnokształcącego, wzbogacając je o dodatkowe treści oraz elementy nauczania dwujęzycznego. W pierwszej i drugiej klasie matematyka, j. polski oraz j. angielski to przedmioty, które są realizowane w zakresie rozszerzonym. Język angielski będzie w programie IB językiem wykładowym.

Pod koniec nauki w klasie Pre-IB każdy uczeń dokonuje wyboru trzech przedmiotów, których naukę będzie kontynuował na poziomie standardowym (4 godziny w tygodniu) oraz trzech przedmiotów, z których wiedzę będzie poszerzać na poziomie rozszerzonym (6 godzin w tygodniu). Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z następujących grup przedmiotowych:

Grupa 1 język polski

Grupa 2 język angielski

Grupa 3 historia lub geografia*, business lub ekonomia*, ESS (Ekosystem i środowisko)

Grupa 4 biologia lub informatyka*, chemia lub fizyka*, ESS (Ekosystem i środowisko)

Grupa 5 matematyka

Grupa 6 dowolny przedmiot z grupy 3 lub 4 spośród wymienionych powyżej kombinacji lub język obcy (hiszpański, niemiecki, francuski)

*Do wyboru jest tylko jeden przedmiot z danej pary. Szkoła nie gwarantuje utworzenia każdej z grup przedmiotowych w danym roku szkolnym

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim, uczniowie naszej szkoły mają możliwość udziału w wykładach na uczelni lub gościnnych prelekcjach wykładowców uniwersyteckich w szkole. Młodzież ma również wiele okazji zapoznać się ze szczegółami procesu aplikacyjnego na wyższe uczelnie europejskie i amerykańskie podczas gościnnych prezentacji oferowanych przez przedstawicieli uczelni, wykładowców, studentów i absolwentów IB naszego liceum.

Szczegółowe informacje na temat programu IB Diploma znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce IB oraz pod adresem: https://mickiewiczibkatowice.wordpress.com/ib-4/diploma-programme/

Nasi absolwenci klas IB DP studiują obecnie na uczelniach w kraju i zagranicą.

 

Klasy B1 i B2-Klasy z rozszerzonym programem biologii i chemii

Liczba miejsc w oddziałach (1B1+1B2): 68

Klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii

Klasy o profilu biologiczno-chemicznym w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach mają od lat świetną renomę, a proces nauczania biologii i chemii jest na najwyższym poziomie.

Klasy biologiczno-chemiczne objęte są współpracą ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie w ramach Uniwersytetu Licealisty uczniowie uczestniczą w wybranych, interesujących ich wykładach i zajęciach. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach Akademii Biologów „Lykeion” (wspólne przedsięwzięcie Pałacu Młodzieży i Uniwersytetu Śląskiego) oraz na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowani uczniowie mają szansę uczestniczyć w wykładach na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach „Tygodnia mózgu” lub sobotnich spotkań z biotechnologią i biofizyką. Rozwija się także współpraca z wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych z mikroskopem elektronowym.

W naszej szkole dużo miejsca poświęca się również edukacji zdrowotnej realizując programy edukacyjne: „Prewencja pierwotna nowotworów”, „Transplantacja – jestem za”, „Zaburzenia odżywiania, ”Wybierz życie-pierwszy krok”. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli aktywnie uczestniczy w prozdrowotnych kampaniach społecznych zarówno o zasięgu wojewódzkim jak i ogólnopolskim: „Help dla życia bez tytoniu”, „Mam haka na raka”.

W szkole działa koło Ligii Ochrony Przyrody, w ramach, którego każdego roku uczniowie biorą udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”, porządkując wybrane tereny miasta Katowice. Systematycznie odbywa się zbiórka zużytych baterii oraz karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Katowicach. Tradycją stał się udział uczniów klas biologiczno-chemicznych w Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi” organizowanym przez kinoteatr „Rialto” w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

Od kilku lat uczniowie wyjeżdżają na tygodniowe Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze do Stegny. Jest to rodzaj ekologicznej edukacji terenowej połączonej z wypoczynkiem. Ta forma zdobywania wiedzy i rekreacji cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców.

Nauczyciele przedmiotów kierunkowych starają się umożliwić uczniom udział w wielu przedsięwzięciach rozwijających ich pasje i zainteresowania. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych osiągają duże sukcesy w Olimpiadzie Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy o Mózgu oraz w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych np. „W świecie roślin i zwierząt”, „Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH”, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Uniwersytetu Śląskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Śląskiej, Regionalny Drużynowy Konkurs Chemiczny, Regionalny Konkurs „Randka z chemią”.

Wszystkie te działania, a także rzetelna praca lekcyjna skutkują bardzo wysokimi wynikami z egzaminów maturalnych z biologii i chemii, nawet kilkadziesiąt procent wyższymi od średnich wyników w kraju i województwie. Większość naszych absolwentów dostaje się na wymarzone kierunki, głównie na Uniwersytetach Medycznych.

 

Klasa C-Klasa matematyczna

Klasa z rozszerzonym programem nauczania

  • matematyki, języka angielskiego oraz fizyki (C1)

  • matematyki, języka angielskiego oraz informatyki (C2)

  • matematyki, języka angielskiego oraz geografii (C3)

Liczba miejsc w oddziale: 36 w tym: 12 miejsc w grupie 1C1 (rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i fizyki), 12 miejsc w grupie 1C2 (rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i informatyki) oraz 12 miejsc w grupie 1C3 (rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i geografii)

Klasa matematyczna 1C podzielona jest na trzy grupy C1, C2 i C3 ze względu na trzeci przedmiot rozszerzony. Grupa C1 (12 miejsc) realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i fizyki, grupa C2 (12 miejsc) realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i informatyki, a grupa C3 (12 miejsc) realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i geografii. W elektronicznym systemie naboru klasa C funkcjonuje jako trzy oddzielne grupy: C1 , C2 , C3 . Grupa C1, C2 i C3 podlegają odrębnej rekrutacji Kandydat podczas wyboru (na stronie slaskie.edu.com.pl) szkoły i oddziału, wybiera przedmiot rozszerzony w klasie C, co jest tożsame z wyborem grupy odpowiednio C1 (fizyka), C2 (informatyka) lub C3 (geografia). System elektroniczny przelicza punkty kandydata w ramach tylko i wyłącznie wskazanej grupy, a nie całej klasy. Kandydat nie ma ograniczeń w ilości wybranych klas w danej szkole stąd może wybrać grupę C1, C2 oraz C3 w odpowiedniej kolejności według własnych preferencji.

Klasy matematyczne od lat były pełnymi energii i entuzjazmu klasami Mickiewicza, osiągającymi bardzo wysokie wyniki w nauce i grupującymi wspaniałą młodzież. Uczniowie tych klas osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych, m.in.: w Śląskim Konkursie Matematycznym, w Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, „Kangur Matematyczny”, „Matematyka bez granic”, „Rozkosze Łamania Głowy”, „Nudna Matematyka” w Międzynarodowym Konkursie Gier Logicznych i Matematycznych, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Jagiellońskim Turnieju Matematycznym, Międzynarodowym Turnieju Nabój Matematyczny. W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim, uczniowie uczestniczą w wykładach popularnonaukowych oraz organizowanych, co roku dodatkowych zajęciach z matematyki lub informatyki np. projekt PROBOT. Celem projektu PROBOT jest opracowanie dla uczniów i nauczycieli materiałów rozwijających umiejętności programowania w Pythonie z wykorzystaniem LEGO Mindstorms oraz pokazanie zastosowań robotyki w matematyce.
Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych w ramach współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk w Krakowie, które zakończone są wideokonferencją z CERN w Szwajcarii.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, grupa najzdolniejszych uczniów bierze udział w comiesięcznych
Warsztatach Olimpijskich (z matematyki i informatyki), klasa pierwsza w wykładach na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Fizyki i Astronomii, a klasa druga w całodniowych warsztatach matematyczno-informatycznych w czasie Dni Wydziału Matematyki i Informatyki na UJ. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć co roku w warsztatach „ Poszukiwanie cząstek elementarnych” w ramach współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk w Krakowie, które zakończone są wideokonferencją z CERN w Szwajcarii.
Nasi wychowankowie w ramach popularyzacji matematyki uczestniczą również w wykładach w Pałacu Młodzieży, w wykładach pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, oraz w zajęciach warsztatowych i kółkach matematycznych prowadzonych w naszej szkole. Od lat współpracujemy z VIII LO w ramach „Spotkań z Matematyką”.
Uczniowie klas matematycznych z rozszerzeniem z fizyki odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Fizycznej oraz w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach fizycznych. Współpraca z II LO i
VIII LO owocuje wspólnymi wyjazdami uczniów do CERN, siedziby Google w Zurichu oraz elektrowni jądrowej w Czechach. Uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Śląskim.
Proponowane rozszerzenia z matematyki oraz fizyki lub informatyki dają możliwość wyboru atrakcyjnych kierunków studiów politechnicznych.

 

Klasa matematyczna realizująca rozszerzenie z geografii objęta jest patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzięki temu uczniowie biorą udział w warsztatach i wykładach z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, bankowości i finansów, a także uzyskują pomoc pracowników naukowych w przygotowaniach do olimpiad i konkursów. Dodatkowo mają możliwość uczestniczenia w wielu uroczystościach i ciekawych wydarzeniach odbywających się na uczelni. Corocznie jesienią uczniowie współuczestniczą w organizowaniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Na bieżąco włączają się w liczne akcje i projekty. Swoją wiedzę uczniowie poszerzają podczas zajęć w Planetarium Śląskim, stacji meteorologicznej i sejsmologicznej, a także uczestnicząc w zajęciach tematycznych w ramach współpracy z UŚ.
 Nasi uczniowie od wielu lat z sukcesami startują w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz konkursach m.in. SIGG, Score Hunter, czy School Business.

Proponowane rozszerzenia dają możliwość wyboru różnorodnych kierunków studiów (kierunki ekonomiczne, kierunki politechniczne a także i psychologia), gdyż wiele wyższych uczelni w założeniach rekrutacyjnych punktuje matematykę w zestawie z geografią (np. SGH w Warszawie, UŚ, UJ i inne).

 

Matematyka jest obecnie obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym, a także przedmiotem rekrutacyjnym na prawie wszystkie kierunki polskich szkół wyższych.

Dodatkowym atutem klasy jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego, który na pewno uatrakcyjni naukę w tej klasie, stworzy możliwość podjęcia studiów nie tylko w kraju, ale i za granicą, co w efekcie zwiększy konkurencyjność absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów.

Nasza młodzież uzyskuje bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki, informatyki, geografii i języka angielskiego, wyróżniające nas wśród innych, nie tylko katowickich szkół średnich.

 

 

Klasa D-Klasa historyczna

Liczba miejsc w oddziale: 34

Klasa z rozszerzonym programem nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego

Klasa historyczna to oddział, w którym na poziomie rozszerzonym nauczana jest historia, wiedza o społeczeństwie oraz język angielski. Uczniowie klas o tym profilu często zdobywają tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i konkursów ogólnopolskich min. Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnej, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy
o Państwie i Prawie, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku i wielu innych.

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UŚ. W ramach współpracy z Uniwersytetem uczniowie biorą udział w wykładach, konferencjach, warsztatach i różnorodnych projektach edukacyjnych. Organizowane są spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata nauki, sztuki czy polityki. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie Uniwersytetu, jak i na terenie szkoły. Młodzież może korzystać z bardzo nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Katowice-Zachód uczniowie biorą udział w rozprawach karnych, w symulacjach rozpraw cywilnych, spotykają się z sędziami, prokuratorami, adwokatami oraz uczestniczą w warsztatach i innych zajęciach organizowanych we współpracy z pracownikami sądu.

Dzięki współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach w szkole organizowane są zajęcia edukacji prawnej prowadzone przez radców prawnych pogłębiające wiedzę z zakresu prawa.

W klasie prowadzone są również zajęcia edukacji regionalnej kształtujące wiedzę o historii Katowic
i Górnego Śląska, tradycjach i zwyczajach całego regionu, promujące aktywność obywatelską oraz pogłębiające wiedzę na temat funkcjonowania samorządu lokalnego. Klasy biorą udział w wycieczkach
i warsztatach historycznych, gdzie realizowane są wybrane elementy programu nauczania historii
i edukacji regionalnej.

Jest to klasa, w której średnie wyniki egzaminu maturalnego znacznie przewyższają średnie wyniki krajowe, szczególnie z historii i wiedzy o społeczeństwie. W trakcie nauki można przygotować się
do studiów na kierunkach: prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, historia, politologia, MISH, socjologia czy filozofia, a rozszerzony program języka angielskiego stwarza możliwość podjęcia studiów nie tylko w kraju, ale i za granicą.