Aktualności

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

Strony wyraziły gotowość współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych i społecznych, w tym w szczególności warsztatów dydaktycznych, debat, sympozjów i wykładów gościnnych, adresowanych do społeczności szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

II Forum Samorządów Szkolnych

Uczniowie reprezentujący katowickie szkoły ponadgimnazjalne omawiali m. in. przedsięwzięcia organizowane na terenie szkoły i w środowisku lokalnym oraz dyskutowali na temat współpracy z organizacjami pożytku publicznego i Miastem Katowice.

Jubieuszowa 50. inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego

Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Podczas uroczystości odbyło się przemówienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Wykład inauguracyjny „Leki amorficzne – nadzieja współczesnej farmacji” wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Paluch.

Inauguracja roku akademiciego Śląskiego Uniwerstytetu Medycznego

Podczas uroczystości nadano tytuł Doctora Honoris Causa pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej.
Zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego pani Janiny Ochojskiej-Okońskiej „Wyzwania pomocy humanitarnej w związku z sytuacją migracyjną na świecie"

Wernisaż wystawy pt. "Amerykański wizjoner: życie i czasy Johna F. Kennedy'ego"

W uroczystości wzięli udział: Prorektor UŚ ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Prorektor UE ds. Nauki i Kadry Akademickiej prof. UE dr hab. Barbara Kos, Konsul Generalny USA Walter Braunohler, Dyrektor Centrum prof. dr hab. Dariusz Pawelec, Zastępca Dyrektora Centrum dr Radosław Jeż.

klasa 3D w Warszawie

Jako klasa politologiczna odwiedzili sejm oraz mieli okazję spotkać znanych polityków (na zdjęciu z Kornelem Morawieckim).
Podczas wycieczki nie zabrakło wieczornego kontaktu z kulturą wysoką. Mieli szansę zobaczyć "Jezioro łabędzie", "Medium" oraz "Ożenek", w którym jedną z głównych ról gra nasza absolwentka - Anna Dereszowska - w towarzystwie Michała Żebrowskiego.
 

Strony