Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w naszej auli. Serdecznie dziekujemy za przybycie panu Maciejowi Biskupskiemu - Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice.
2 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego dla klas pierwszych naszego liceum w murach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Słowo powitalne do młodzieży skierowała pani prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, a wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytety europejskie - nowa perspektywa kształcenia” wygłosiła pani dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ.

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 8 - 13 lipca 2022r.

Kandydaci otrzymują zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 8 lipca 2022r., stąd w dniach od 8 lipca 2022r. do 13 lipca 2022r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez złożenie kompletu dokumentów tzn. oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Strony