Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe

W czwartek 21 września uczniowie klasy 1B1 oraz 1B2 wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Śląski w ramach projektu Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego.

Tematyka spotkania dotyczyła biorobotyki. Pierwsze zajęcia „W głębi serca” umożliwiły uczniom zapoznanie się z działaniem robota chirurgicznego, wykorzystywanego do laparoskopowej operacji serca. Przy okazji uczniowie mogli dokładniej zaobserwować szczegóły budowy tego  narządu. Drugi temat spotkania to „Zobaczyć niewidzialne” czyli wykorzystanie polimerów w medycynie. Uczniowie rozszerzyli swoją wiedzę z zakresu możliwości jakie daje mikroskopia elektronowa oraz jak można wykorzystać nanocząsteczki w medycynie. Kolejny seans to druk 3D, który umożliwia konstruowanie egzoszkieletu, implantów czy protez. Z zainteresowaniem uczniowie oglądali wydrukowaną chrząstkę krtani i fragment żuchwy. Dla uczniów, którzy uczęszczają do klasy o profilu biologiczno-chemicznym zajęcia te stanowiły ciekawe i wartościowe źródło nowych informacji oraz utwierdziły wielu z nich o trafnym wyborze rozszerzenia.