Niesamowita Historia Ludzkości na WNS UŚ

26 września uczniowie niektórych klas pierwszych mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu wykładów „Niesamowita Historia Ludzkości”, zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Na prelekcjach, w których uczestniczyły klasy 1d i 1e, omawiano współczesne problemy, m.in.: niż demograficzny, czy też kłopoty i niebezpieczeństwa związane z ewentualną asymilacją robotów w społeczeństwie. Pierwszy wykład dr Natalii Stępień-Lampy  zatytułowany był „Społeczeństwo w liczbach” i - jak nietrudno się domyślić - dotyczył statystyki polskiego społeczeństwa. Z kolei robotyce poświęcono aż dwa wystąpienia, wygłoszone przez dr Annę Malinowską z Zakładu Retoryki Kultury i Mediów oraz mgra filozofii Pawła Gwiaździńskiego.

Ostatnią część spotkania poprowadził dr Mikołaj Marcelo z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. W ciekawy sposób wyjaśnił uczniom, jaką rolę media odgrywają w badaniu przeszłości. Tak jak spirytystyczne medium daje nam możliwość skontaktowania się ze zmarłymi, tak dzięki różnym mediom (np. telewizji) możemy na własne oczy zobaczyć, jak świat wyglądał kilkadziesiąt lat temu.

Wykładowcy zachęcili ponadto wszystkich obecnych uczniów do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży (strona internetowa: www.mlodziez.us.edu.pl).

 

Wojciech Ćwikowski, kl. I D