KatMUN !

W dniach 11-13 stycznia w Muzeum Śląskim odbyła się flagowa konferencja organizowana przez młodzież III Liceum Ogólnokształącącego im.A.Mickiewicza pn. Katowice Model United Nations 2018. Po raz kolejny młodzież z całej Polski, Europy i świata miała szanse wcielić się w role delegatów przydzielonego kraju podczas debat, dzięki czemu mogli lepiej poznać i zrozumieć istotne problemy współczesnego świata patrząc na nie z różnych, nieznanych wcześniej perspektyw. Podczas konferencji uczestnicy dyskutowali na tematy m.in. ochrony środowiska, prawa i przywileje uchodźców czy obecnych konfliktów w Afryce. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in Konsul Stanów Zjednoczonych Pani Pam DeVolder czy Premier Rzeczpospolitej Polskiej Profesor Jerzy Buzek. Warto zaznaczyć, iż cała impreza w znaczącym stopniu przyczyniła się do promocji miasta Katowice, które było Patronem Honorowym, a jego przedstawiciel - wiceprezydent Waldemar Bojarun był obecny podczas Ceremonii Rozpoczęcia. O naszej inicjatywie pisało wiele lokalnych mediów m.in. Gazeta Wyborcza czy serwis Silesion, a sama konferencja zgromadziła ponad 200 osób.
#katmun #3liceumkatowice #pamdevolder #jerzybuzek #miastokatowice #waldemarbojarun #gazetawyborcza #silesion

Linki do zdjęć:
https://drive.google.com/…/1wrSoiac1HSSw6E0ZIs2zHwnuNRDGIsiu
https://drive.google.com/…/1jDriSmBRT0utfIEB1LHpbjkqntKqR5h3