Warsztaty w Teatrze Rozrywki

W czwartek 25 stycznia uczniowie klas 2d i 2e wzięli udział w warsztatach teatralnych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, prowadzonych przez aktorów Annę Ratajczyk i Marka Chudzińskiego. Poświęcone one były tajnikom sztuki reżyserskiej, a konkretnie – zagadnieniom doboru obsady do konkretnych ról, choreografii i urzeczywistniania reżyserskich wizji względem przedstawienia we współpracy z tworzącymi je aktorami. W efekcie w atmosferze świetnej zabawy udało się skompletować zespół do jednej ze scen Gombrowiczowskiej „Operetki”, a nawet odegrać ją w autentycznej przestrzeni teatru. Całości tej niecodziennej lekcji dopełniło zwiedzanie obiektu – zakamarków małej i dużej sceny, pomieszczeń inspicjentów, garderób, magazynów itp. Było to doświadczenie tym szczególniejsze, że związane z przemieszczaniem się pomiędzy elementami dekoracji i kostiumami z wystawianego właśnie spektaklu „Jesus Christ Superstar”, w którym część uczniów wzięła udział dzień wcześniej wieczorem