XLVII OLIMPIADA BIOLOGICZNA ! Mamy laureatkę i finalistów!

XLVII Olimpiada Biologiczna. Magdalena Justyniarska – laureatka; Iwona Jabłońska, Jerzy Smandek – finaliści. Nasi uczniowie przygotowując się do olimpiady szlifowali swoje umiejętności pod fachowym okiem pracowników naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnych zajęć, które pomogły w osiągnięciu tego sukcesu. Uczniowie bardzo wiele skorzystali z praktycznych zajęć m.in. z  biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, systematyki roślin i zwierząt. Cenne były wszystkie uwagi i wskazówki przekazywane przez prowadzących zajęcia. Olimpiada Biologiczna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Liczymy na dalszą owocną współpracę z WBiOŚ w przygotowaniu olimpijczyków w kolejnych latach.