Kongres Miast w Portugalii oraz Szkoła Liderów - sukcesy Dominika Freja i Bartka Rzyckiego

Dominik Frej (3E) oraz Bartek Rzycki (2E) zostali wybrani przez Władze Miasta Katowice do reprezentowania Miasta Katowice, a tym samym całego kraju, na Międzynarodowym Kongresie Miast Edukacyjnych 2018, który odbędzie się jesienią w Portugalii (http://www.edcities.org/en/). Nominacja jest wynikiem już wieloletniej aktywności chłopaków na płaszczyźnie społeczno-przedsiębiorczej.

Bartek oraz Dominik w tym samym czasie zostali laureatami konkursu Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego współorganizowanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof Jerzego Buzka. Chłopcy będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych techniką ‚,The Coaching Maps’’ w lipcu w Szczyrku.

Gratulujemy!