Stypendia szkolne

Informacje o stypendiach szkolnych dostępne są w informatorach Ucznia i Rodzica

Informacje o stypendiach szkolnych dostępne są w informatorach Ucznia i Rodzica, a także pod adresem mickiewicz.katowice.pl/stypendium