Nagrody Przezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli

15.10.2018 nauczyciele naszej szkoły zostali wyróżnieni nagrodami Prezydenta Miasta Katowice. Osoby nagrodzone za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej: Pani Dyrektor Katarzyna Piotrowska oraz Izabela Kuźnicka, Agnieszka Nowak -Gomułka, Ewa Koclejda. Za szczególne osiągnięcia w prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie kultury nagrodę otrzymał Mariusz Pleszak.