Info dla osób zdających egzamin do pre-IB!

Informacja dla osób zdających egzamin kompetencji językowych do klas pre-IB.
Proszę zarejestrować się do systemu rekrutacyjnego i wybrać w nim klasę pre-IB, najpóżniej do 3 czerwca ze względu na konieczność umieszczenia przez szkołę wyniku testu. Wniosek może być dostarczony do szkoły do 25 czerwca.
Wnioski o przystąpinie do testu pre-IB można składać tylko do poniedziałku 20 maja 2019 do godziny 14:00