Projekt "SZKOŁA NAJLEPSZYCH"

7 października z inicjatywy Pani Dyrektor Katarzyny Piotrowskiej miała miejsce uroczysta inauguracja I edycji projektu Szkoła Najlepszych, gdzie wybrani uczniowie katowickich szkół podstawowych zostali objęci programem tutoringu, prowadzonego przez naszych nauczycieli w zakresie następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia i wos, matematyka, biologia i chemia. W uroczystości wzięli udział: Waldemar Bojarun - Wiceprezydent Miasta Katowice, Sławomir Witek - Naczelnik Wydziału Edukacji, Krzysztof Pieczyński - Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji oraz zaproszeni do współpracy Dyrektorzy katowickich szkół - SP 17, SP 33, SP 35, SP 48, ZSiP nr 1, wraz z uczniami. Koordynatorami projektu z ramienia liceum są Pani Profesor Magdalena Wieczorek oraz Pani Profesor Izabela Kuźnicka. Warto wspomnieć, że idea tutoringu opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym. Jest to podejście spersonalizowane i całościowe, uwzględniające to, że każdy jest inny i że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach, uczy samodzielnego myślenia i krytycznego podejścia, a swoje korzenie znajduje w tak znakomitych uczelnich jak Oxford czy Cambridge