Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Składanie potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kserokopii zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

29.06.20r. 10.00-13.00

01.07.20r. 8.00-11.00

03.07.20r. 12.00-15.00

07.07.20r. 9.00-12.00

09.07.20r. 8.00-11.00

10.07.20r.12.00-15.00