Rekrutacja 2020

Przypominamy że, Kandydat po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wpisuje swoje osiągnięcia ( oceny, konkursy ) do elektronicznego systemu rekrutacji Vulcan.