Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

WERONIKA BOCHENEK z klasy 3d uzyskała tytuł FINALISTKI XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", zostając kolejną osobą zwolnioną z matury z historii. Gratulacje