Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej 23-30.07.2021

 

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 23 lipca-30 lipca 2021r.
Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie:
-oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- kwestionariusza kandydata,
-oświadczenia rodziców o wyborze religii/ etyki (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja)
- trzech zdjęć legitymacyjnych (podpisane na odwrocie)
Prosimy o wybór drugiego języka obcego: niemiecki podstawa lub kontynuacja, hiszpański podstawa lub kontynuacja, francuski podstawa lub kontynuacja lub włoski podstawa. Wybór języka jest ostateczny.
Termin Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej
23.07.21r. 9.00-14.00
26.07.21r. 8.00-15.00
27.07.21r. 8.00-15.00
28.07.21r. 8.00-15.00
29.07.21r. 8.00-15.00
30.07.21r. 10.00-15.00