Przeniesienie obchodów Jubileuszu 150-lecia III LO

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Sympatycy III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach!

 

W związku z niepewną sytuacją pandemiczną (widmem kolejnego lockdownu i obostrzeń związanych chociażby z ograniczeniem liczebności widowni w teatrach do połowy sali czy organizacją cateringu, a także dyspozycjami MEiN dotyczącymi wpuszczania na teren szkoły osób z zewnątrz, organizacji imprez, zgromadzeń itp.) podjęliśmy w gronie nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków III LO decyzję o przeniesieniu obchodów Jubileuszu 150-lecia III LO z października br. na czerwiec 2022 r. O dokładnym terminie uroczystości powiadomimy Społeczność Mickiewiczowską z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie wpłaty dokonane do tej pory na poczet Jubileuszu na konto Stowarzyszenia zostaną w najbliższym czasie zwrócone drogą przelewów zwrotnych. Najmocniej przepraszamy za niedogodności związane z niniejszą decyzją, niemniej liczymy na Państwa zrozumienie i mamy nadzieję, że dane nam będzie świętować 150-lecie istnienia naszej Szkoły w sposób godny w warunkach bardziej sprzyjających, niezagrażających naszemu zdrowiu i życiu.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków,

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach