1 miejsce w Grze Miejskiej Europejski Zielony Ład

W piątek 17 września, drużyna w składzie: Antonina Dyjas (3g), Katarzyna Jaśnikowska (3g), Marcelina Ufel (3h) oraz prof. Agnieszka Nowak-Gomułka, zajęła PIERWSZE MIEJSCE w Gra Miejska „Europejski Zielony Ład” (Gra Miejska Fair Train). Gratulacje!
W grze uczestniczyły 24 drużyny, „podróżując” przez 12 stacji rozlokowanych w centrum Katowic, wykonując różnorodne zadania.
Stacje poświęcone były takim tematom, jak: czysta zielona energia; zrównoważona i inteligentna mobilność (transport); europejska strategia bioróżnorodności; zrównoważona żywność; sprawiedliwa transformacja (regionów poprzemysłowych), wolontariat europejski czy działania Parlamentu Europejskiego.
Po raz 10. już nasze liceum uczestniczyło, ale i współorganizowało stację gry miejskiej po święconej istotnym zagadnieniom globalnym. W tym roku gra była inicjowana przez Europarlament i odbywała się pod hasłem Europejski Zielony Ład, pani profesor Joanna Solik i uczniowie: Marysia Kopydłowska, Hanna Słota,Julita Wilk (2b1), Amelia Sularz z kl. 2A i Zofia Brodzińska z kl. 3F2 oraz Artur Śzlęzak z kl. 3g, przygotowali i prowadzili stację o Zrównoważonej Mobilności transportowej. Fotorelacja na szkolnym Facebooku