Nagrody Prezydenta Miasta Katowice

Kiedy nauczyciel zaczyna pracę z kandydatem na olimpijczyka, projekty, konkursy i inne działania na rzecz szkoły i młodzieży, stara się widzieć na końcu drogi uśmiech ucznia i potwierdzenie jego sukcesu. Raz do roku docenia się również oficjalnie sukcesy tych, którzy stanowią wsparcie w drodze młodego człowieka po wymarzone laury. W tym roku z okazji Dnia Nauczyciela Pan Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, nagrodził aż 17 nauczycielek i nauczycieli naszej szkoły.
Podziękowania dla Pana Prezydenta Marcin Krupa oraz Pana Wiceprezydenta Waldemara Bojaruna.
18 października odbyła się uroczysta gala, na której wyróżnieni zostali:
-Pani Dyrektor Katarzyna Piotrowska
-Pani Wicedyrektor Izabela Kuźnicka
-Ewa Bieganowska-Lipman (dla nauczycieli wychowujących mlode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze)
-Olga Bytniewska
-Łukasz Durczyński
-Monika Gałkiewicz
-Agnieszka Górska
-Magdalena Hegenbarth
-Ewa Koclejda
-Joanna Koloch
-Marta Kurpet
-Aleksandra Molenda
-Agnieszka Nowak- Gomułka
-Joanna Solik
-Magdalena Sułowicz
-Mariusz Turek
-Magdalena Wieczorek