Projekt Poprawność Ekonomiczna Cześć wszystkim.

Projekt Poprawność Ekonomiczna Cześć wszystkim.  Jako organizatorzy „Mickiewiczowskiego Turnieju Ekonomicznego” na dzień 11 kwietnia 2022 chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w wydarzeniu wszystkich pasjonatów świata ekonomii, biznesu oraz finansów w wieku licealnym.
Czym jest nasz turniej?
- Konkursem sprawdzającym wiedzę z szeroko rozumianej nauki ekonomii.
Jakich pytań można się spodziewać?
- Pytania otwarte będą się skupiać na mikroekonomii, makroekonomii oraz polityce ekonomicznej wraz z jej historią, podczas gdy pytania obliczeniowe będą związane przede wszystkim z dziedziną finansów. Całość pytań będzie na mocno zróżnicowanym poziomie trudności, który da okazję do sprawdzenia się zarówno początkującym pasjonatom ekonomii, jak i doświadczonym „weteranom” ekonomicznych olimpiad. Szczegółowe źródła do przygotowania się na konkurs będą niebawem opublikowane.
W jakiej formie będzie prowadzony konkurs?
- Odbędzie się on w formie zdalnej: uczestnicy połączą się z organizatorami na platformie Microsoft Teams, gdzie będą również opublikowanie zadania do rozwiązania na kartkach przy włączonych kamerkach, a następnie ich odesłania.
Jakich nagród mogą spodziewać się uczestnicy?
- Podręczników do ekonomii pomocnych w olimpiadach, opiniotwórczych książek ekonomicznych oraz rocznej prenumeraty docenianego magazynu ekonomicznego dla zwycięzcy.
Projekt Poprawność Ekonomiczna
Opiekunowie: prof. O. Bytniewska , prof. A. Noczyńska