Olimpiada Geograficzna

Do etapu centralnego XLVIII Olimpiady Geograficznej zakwalifikowali
się : Artur Szlęzak (3g) ora Wojciech Nadybał(3c).