Olimpiada Wiedzy o Prawie

Mam zaszczyt poinformować, że KATARZYNA MAŃKA z klasy 3H uzyskała tytuł LAUREATKI Olimpiady Wiedzy o Prawie.